Adresa:

Nemocničná 979, P. Bystrica

Úradné hodiny:

pondelok-piatok 7:30 - 16:30

/
firma

FIRMA

právne riešenia pre firmy

Naša kancelária už od svojho počiatku, vzhľadom na svoju klientelu, považuje oblasť obchodného práva a práva obchodných spoločností za ťažiskovú. Poskytujeme právne služby v oblasti bežnej korporátnej agendy obchodných spoločností, vrátane komplexného zabezpečenia zasadnutí orgánov, zastupovania pred registrovými súdmi, odbormi živnostenského podnikania príslušných okresných úradov, centrálnym depozitárom cenných papierov a inými orgánmi verejnej správy. Ako jedna z mála advokátskych kancelárií máme bohaté skúsenosti a radi poradíme aj vám, to správne právne riešenie v kontexte a v súvislostiach na účtovné a daňové dopady navrhovaných riešení. Rovnako sme pripravení vykonať v prípade predaja, alebo kúpy spoločnosti právny audit (Due Dilligence) podľa požiadaviek a potrieb klienta.

 • Poistné spory

  #Poistenie #Poistka #PoistnaZmluva #Poistitel #Poistnik #PoistnePlnenie #Presetrenie #PoistnaUdalost #Likvidacia #ZnaleckyPosudok #Znalec #Poistne #Vymahanie #VymahaniePoistneho #Skoda #VymahanieSkody #Positovna #Skoda #SkodovaUdalost #Amortizacia #Postnik #Poistovna
  podrobnosti facebook
 • Register partnerov verejného sektora

  #RegisterPartnerovVerejnehoSektora #StatneInstitucie #CerpanieProstriedkovFondyEu #PokutaOdStatu #ZodpovednostZaPokuty #ZodpovednostStatutarov #VymazStatutara #ZakazCinnosti #PristupFinancneProstriedkyEu
  podrobnosti facebook
 • Obchodné právo

  #Podnikanie #Podnikatel #Obchod #ObchodnaSpolocnost
#Akvizicia #Fuzia #Konkurz #Restrukturalizacia #ObchodnyZakonnik
  podrobnosti facebook
 • Zakladanie a správa

  #ObchodnaSpolocnost #Vklad #Imanie #Konatel #Spolocnik #ValneZhromazdenie #NotarskaZapisnica #Fuzia #Podnik #Akvizicie #Podnik #Spolocnost #Kapital #Podiel #Dokumenty #Rokovania
  podrobnosti facebook
 • Ochrana dobrého mena

  #GoodWill #Renome #Ohovaranie #DobraPovest #Zadostucinenie
  podrobnosti facebook
 • Ochranná známka

  #Registracia #OchrannaZnamka #TM #TradeMark
  podrobnosti facebook
 • Konkurzy a reštrukturalizácie

  #Konkurz #Restrukturalizacia #Firma #Spolocnost #Pohladavka #Veritel #Dlznik #Insolvencia #SpravcaKonkurznejPodstaty
  podrobnosti facebook
 • Pracovné právo

  #PracovnaZmluva #ManazerskaZmluva #Manazer #Zamestananec #Zamestnavatel #HmotnaZodpovednost #Praca
  podrobnosti facebook
 • Správne konania

  #SpravneKonanie #UzemnyPlan #StavebnyUrad #StavebnePovolenie #Kolaudacia #Priestupok #Sankcie
  podrobnosti facebook
photo by shutterstock

Otázky a odpovede

Z poisťovne mi napísali, že nemám nárok na úhradu škody, lebo som porušil povinnosť podľa zmluvy, čomu vôbec nerozumiem.  Má význam to riešiť? Čo by ste k tomu potrebovali?

Podľa našich skúseností má vždy význam riešiť nezrovnalosti s poisťovňou.  Nebojte sa prípadných nákladov na právne služby! Po naštudovaní prípadu vieme obvykle hneď vyhodnotiť mieru rizika a predpoklad vášho úspechu. V prípade, ak máme zato, že poisťovňa nakoniec plniť musí, klienta v prípade, ak nemá prostriedky  „úverujeme“ našimi službami, lebo vieme, že svoje trovy si vymôžeme od protistrany (poisťovne). Ku každému prípadu potrebujeme komplet písomnú dokumentáciu od poisťovne, zmluvy, policajné správy, hlásenia, atď.

Ako môžem skončiť pracovný pomer u svojho súčasného zamestnávateľa tak, aby som mohol za dva týždne nastúpiť k inému zamestnávateľovi?

Pre skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca prichádzajú do úvahy tieto možnosti:

 1. skončenie pracovného pomeru dohodou podľa § 60 Zákonníka práce ku konkrétnemu dňu (tu je otázne, či Vám zamestnávateľ bude ochotný vyjsť v ústrety a takúto dohodu s Vami uzatvorí), alebo
 2. skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca, a to aj bez uvedenia dôvodu, avšak pri tomto spôsobe by bolo potrebné uvažovať s výpovednou dobou (v trvaní podľa dĺžky trvania pracovného pomeru), pričom táto by začala plynúť až od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po doručení výpovede. Vzhľadom na uvedené by nástup do zamestnania k inému zamestnávateľovi o 2 týždne nebol reálny.
 3. okamžité skončenie pracovného pomeru na základe niektorého dôvodu, ktorý predpokladá § 69 Zákonníka práce. V tomto prípade by pracovný pomer skončil ku dňu doručenia oznámenia o okamžitom skončení.

Podrobnejšie by bolo možné Vašu situáciu zanalyzovať pri osobnom stretnutí.

Aké následky by malo, ak by som sa so svojím súčasným zamestnávateľom dohodol, že budem u neho ďalej pracovať už ako živnostník?

V prvom rade je potrebné pri tejto otázke uviesť, že takýmto úkonom sa Váš vzťah k doterajšiemu zamestnávateľovi mení z pracovnoprávneho na čisto obchodnoprávny. Dôležité je taktiež posúdiť, či takáto zmena je vôbec právne možná (s ohľadom na definíciu závislej práce), a či sa strany nevystavia neprimeranému riziku sankcie zo strany štátnych orgánov.

Máte ďalšie otázky?

Napíšte nám a dohodnite si termín stretnutia v našej kancelárií

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie používateľské prostredie. Zistiť aké cookies používame a ako ich môžete vypnúť a zapnúť nájdete v nastavení cookies.

Privacy Settings saved!
Prehľad ochrany osobných údajov

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie používateľské prostredie. Informácie o súboroch cookies sú uložené vo vašom prehliadači a vykonávajú funkcie, ako napríklad rozpoznanie vás pri návrate na našu webovú stránku a pomáhajú nášmu tímu pochopiť, ktoré časti webových stránok považujete za najzaujímavejšie a najužitočnejšie.

Môžete upraviť všetky nastavenia súborov cookies tak, že prejdete na záložky na ľavej strane.


Nevyhnutné cookies by mali byť povolené vždy, aby stránka fungovala korektne a aby ste si mohli uložiť preferencie pre nastavenia cookies.

Decline all Services
Povoliť všetky