Adresa:

Nemocničná 979, P. Bystrica

Úradné hodiny:

pondelok-piatok 7:30 - 16:30

/
/
kúpa, predaj, prenájom nehnuteľností

KÚPA, PREDAJ, PREVOD, PRENÁJOM

Celá škála úkonov potrebných k prevodu vlastníckych práv, dočasnému nájmu nehnuteľností, alebo prípadného vyporiadania práv inou právnou cestou. Advokátom pribudlo s účinnosťou od 01.09.2009 oprávnenie autorizovať zmluvy o prevode nehnuteľností.

#Nehnutelnosti #Prenajom, #Kataster #ZapisDoKatastra #Vlastnik #Prenajimatel #Najomca #Najomnik #Prevod #Kataster #VlastnickePrava #NavrhNaVklad #Rezervacia #RezervacnaZmluva

  • Kúpa, predaj, prenájom

    #Nehnutelnosti #Prenajom, #Kataster #ZapisDoKatastra #Vlastnik #Prenajimatel #Najomca #Najomnik
    kontaktujte nás Facebook
photo by shutterstock

V rámci našej činnosti zabezpečujeme pre našich klientov – či už podnikateľov, alebo fyzické osoby celú škálu úkonov potrebných k prevodu vlastníckych práv, dočasnému nájmu nehnuteľností, alebo prípadného vyporiadania práv inou právnou cestou.

Právny audit nehnuteľnosti, nastavenie právnych vzťahov, rokovanie s druhými stranami, platobné podmienky a sankcie, zápis do katastra nehnuteľností, vypracovanie návrhu zmlúv a ich posudzovanie bývajú našimi najčastejšími úkonmi pre klientov.

Advokátom pribudlo s účinnosťou od 01.09.2009 oprávnenie autorizovať zmluvy o prevode nehnuteľností.

Autorizácia zmluvy advokátom sa vzťahuje výlučne na zmluvy o prevode nehnuteľností.
V zmysle Zákona o advokácii autorizáciou zmluvy je (i) spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, (ii) zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy, resp. ich zástupcov, (iii) posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a (iv) posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s danými platobnými podmienkami.

Autorizácia sa potvrdzuje pripojením doložky o autorizácii.
Našim klientom často krát aj z dôvodu, že prevádzajú nehnuteľnosti s vysokými cenami a hodnotami doporučujeme využiť možnosti name poskytovanej služby autorizácie.
Medzi zásadné výhody pre klienta radíme najmä:

1. Správa katastra skúma pri autorizovanej zmluve len splnenie procesných podmienok na povolenie vkladu . Posúdenie samotnej zmluvy kataster v tomto prípade nemá právo vykonávať.

2. Advokát má objektívnu zodpovednosť za prípadné zneužitie totožnosti v súvislosti s uzatváraním zmluvy; za porušenie povinností pri výkone advokácie. Pre dané prípady je advokát povinne zmluvne poistený .

3. Klient má istotu, že zmluva netrpí právnymi vadami, je platná a účinná;
klient má preverenú nehnuteľnosť; možné riziko podvodu zo strany druhého účastníka zmluvy je minimalizované;

4. Úspora financií a času – namiesto 30 dní je správa katastra povinná v prípade zmluvy autorizovanej advokátom rozhodnúť najneskôr do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

Máte ďalšie otázky?

Napíšte nám a dohodnite si termín stretnutia v našej kancelárií

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie používateľské prostredie. Zistiť aké cookies používame a ako ich môžete vypnúť a zapnúť nájdete v nastavení cookies.

Privacy Settings saved!
Prehľad ochrany osobných údajov

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie používateľské prostredie. Informácie o súboroch cookies sú uložené vo vašom prehliadači a vykonávajú funkcie, ako napríklad rozpoznanie vás pri návrate na našu webovú stránku a pomáhajú nášmu tímu pochopiť, ktoré časti webových stránok považujete za najzaujímavejšie a najužitočnejšie.

Môžete upraviť všetky nastavenia súborov cookies tak, že prejdete na záložky na ľavej strane.


Nevyhnutné cookies by mali byť povolené vždy, aby stránka fungovala korektne a aby ste si mohli uložiť preferencie pre nastavenia cookies.

Decline all Services
Povoliť všetky