Adresa:

Nemocničná 979, P. Bystrica

Úradné hodiny:

pondelok-piatok 7:30 - 16:30

/
/
bytové právo a správa bytov

BYTOVÉ PRÁVO A SPRÁVA

Častokrát v praxi riešime spory v rámci bytových spoločenstiev, so správcami bytov, problémy pri rozúčtovaniach za dodávané služby.

#Byty #Najomca #Najomnik #Spravca #NebytovePriestory #Skoda #Nedoplatky

photo by shutterstock

Ochrana práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov, zmluvy o výkone správy, zastupovanie vlastníkov pri vymáhaní škody a vzniku nedoplatkov. Častokrát v praxi riešime spory v rámci bytových spoločenstiev, so správcami bytov, problémy pri rozúčtovaniach za dodávané služby.

Samostatnou kapitolou sú početné problémy majiteľov nehnuteľností pri snahe zmeniť dodávateľa tepla, resp. si zabezpečiť samostatný zdroj. V tomto smere máme početné skúsenosti a obvykle bývajú tieto problémy vzhľadom na aktuálnu právnu úpravu pomerne komplikované.

Otázky a odpovede

V prípade, ak je syn ženatý a pozemok mu darujete, tak tento nebude patriť do spoločného majetku manželov. V prípade rozvodu by potom jeho manželka nemala nárok na vyplatenie polovice jeho hodnoty. Forme daru sa mnohí bránia kvôli zákonnej možnosti žiadať dar späť,i   pri preukázanom hrubom porušení dobrých mravov voči darcov i ,čo nšak v praxi nastáva minimálne. Je dôležité si vždy zvážiť a odkonzultovať všetky okolnosti prípadu, vrátane možných daňových dopadov.

Sme traja spoluvlastníci pozemku. Na pozemku je postavená moja chata. Ja vlastním ¾ pozemku a zvyšní dvaja spolu ¼ . Je pravdou, že keď mi odmietajú podpísať akékoľvek papiere a bránia rekonštrukcii chaty nemôžem s tým nič robiť?

Nie je to pravda. V takejto patovej situácii sa javí ako najúčinnejšie vyporiadanie spoluvlastníctva súdom. Vám by súd vzhľadom na výšku vášho spoluvlastníckeho podielu a účel využitia prikázal nehnuteľnosť celú a zároveň by vás zaviazal povinnosťou vyplatiť ostatných spoluvlastníkov vo výške sumy zistenej znaleckým výpočtom.

Dedičstvo po otcovi a matke prebehlo pred cca 7 rokmi. Až teraz sme náhodou objavili ešte pozemky (hlavne v urbári), o ktorých sme nevedeli. Nemôžme s podielom disponovať, lebo je písaný stále na otca, aj keď sme ukázali úmrtný list. Ako to máme vyriešiť?

V tomto prípade je najrýchlejším spôsobom podať návrh na dodatočné dedičské konanie s označením novozisteného majetku. Z našej praxe môžeme uviesť, že často býva takéto konanie ukončené do mesiaca – dvoch.

Máte ďalšie otázky?

Napíšte nám a dohodnite si termín stretnutia v našej kancelárií

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie používateľské prostredie. Zistiť aké cookies používame a ako ich môžete vypnúť a zapnúť nájdete v nastavení cookies.

Privacy Settings saved!
Prehľad ochrany osobných údajov

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie používateľské prostredie. Informácie o súboroch cookies sú uložené vo vašom prehliadači a vykonávajú funkcie, ako napríklad rozpoznanie vás pri návrate na našu webovú stránku a pomáhajú nášmu tímu pochopiť, ktoré časti webových stránok považujete za najzaujímavejšie a najužitočnejšie.

Môžete upraviť všetky nastavenia súborov cookies tak, že prejdete na záložky na ľavej strane.


Nevyhnutné cookies by mali byť povolené vždy, aby stránka fungovala korektne a aby ste si mohli uložiť preferencie pre nastavenia cookies.

Decline all Services
Povoliť všetky