Adresa:

Nemocničná 979, P. Bystrica

Úradné hodiny:

pondelok-piatok 7:30 - 16:30

/
/
pracovné právo

PRACOVNÉ PRÁVO

Podľa požiadaviek zamestnávateľov vypracujeme pracovné a manažérske zmluvy, pracovný poriadok pre zamestnancov, kolektívne zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti atď…

#PracovnaZmluva #ManazerskaZmluva #Manazer #Zamestananec #Zamestnavatel #HmotnaZodpovednost #Praca

photo by shutterstock

Zamestnancov, ako fyzické osoby väčšinou zastupujeme v konaniach a sporoch o platnosť výpovede, ako aj pri uplatňovaní nárokov zamestnanca po skončení pracovného vzťahu.

V praxi taktiež často pripravujeme dokumenty a analyzujeme rozhodnutia, preskúmavame postupy orgánov verejnej správy a následne, podľa zistení, riešime záujmy klientov, čo možno najefektívnejším spôsobom, buď podaním žaloby, vypracovaním odvolania, atď…


Otázky a odpovede

Ako môžem skončiť pracovný pomer u svojho súčasného zamestnávateľa tak, aby som mohol za dva týždne nastúpiť k inému zamestnávateľovi?

Pre skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca prichádzajú do úvahy tieto možnosti:

  1. skončenie pracovného pomeru dohodou podľa § 60 Zákonníka práce ku konkrétnemu dňu (tu je otázne, či Vám zamestnávateľ bude ochotný vyjsť v ústrety a takúto dohodu s Vami uzatvorí), alebo
  2. skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca, a to aj bez uvedenia dôvodu, avšak pri tomto spôsobe by bolo potrebné uvažovať s výpovednou dobou (v trvaní podľa dĺžky trvania pracovného pomeru), pričom táto by začala plynúť až od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po doručení výpovede. Vzhľadom na uvedené by nástup do zamestnania k inému zamestnávateľovi o 2 týždne nebol reálny.
  3. okamžité skončenie pracovného pomeru na základe niektorého dôvodu, ktorý predpokladá § 69 Zákonníka práce. V tomto prípade by pracovný pomer skončil ku dňu doručenia oznámenia o okamžitom skončení.

Podrobnejšie by bolo možné Vašu situáciu zanalyzovať pri osobnom stretnutí.

Aké následky by malo, ak by som sa so svojím súčasným zamestnávateľom dohodol, že budem u neho ďalej pracovať už ako živnostník?

V prvom rade je potrebné pri tejto otázke uviesť, že takýmto úkonom sa Váš vzťah k doterajšiemu zamestnávateľovi mení z pracovnoprávneho na čisto obchodnoprávny. Dôležité je taktiež posúdiť, či takáto zmena je vôbec právne možná (s ohľadom na definíciu závislej práce), a či sa strany nevystavia neprimeranému riziku sankcie zo strany štátnych orgánov.

Otázky a odpovede

Máte ďalšie otázky?

Napíšte nám a dohodnite si termín stretnutia v našej kancelárií

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie používateľské prostredie. Zistiť aké cookies používame a ako ich môžete vypnúť a zapnúť nájdete v nastavení cookies.

Privacy Settings saved!
Prehľad ochrany osobných údajov

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie používateľské prostredie. Informácie o súboroch cookies sú uložené vo vašom prehliadači a vykonávajú funkcie, ako napríklad rozpoznanie vás pri návrate na našu webovú stránku a pomáhajú nášmu tímu pochopiť, ktoré časti webových stránok považujete za najzaujímavejšie a najužitočnejšie.

Môžete upraviť všetky nastavenia súborov cookies tak, že prejdete na záložky na ľavej strane.


Nevyhnutné cookies by mali byť povolené vždy, aby stránka fungovala korektne a aby ste si mohli uložiť preferencie pre nastavenia cookies.

Decline all Services
Povoliť všetky