Adresa:

Nemocničná 979, P. Bystrica

Úradné hodiny:

pondelok-piatok 7:30 - 16:30

/
/
rodinné právo – rozvody – BSM

RODINNÉ PRÁVO - ROZVODY - BSM

Na poli rodinného práva poskytujeme našim klientom komplexné zastupovanie pri všetkých druhoch konania. Rodinné právo je oblasťou práva, ktoré upravuje najmä práva a povinnosti osobnej povahy medzi rodičmi, deťmi, medzi manželmi, a ďalšími členmi rodiny. Tieto práva a povinnosti vznikajú priamo zo zákona – ex lege. Najčastejšie poskytovanou službou je zastupovanie v rozvodovom konaní. Následne asistujeme a zastupujeme rozvedených manželov pri majetkovom vyporiadaní (BSM).

#Rodicia #Deti #BSM #Rodina #Vyzivne #Rodicovstvo #Osvojenie #Adopcia #Pestun #Rozvod #Manzelia #Rodina #Deti #Vysporiadanie

  • Rodinné právo – rozvody - BSM

    #Rodicia #Deti #BSM #Rodina #Vyzivne #Rodicovstvo #Osvojenie #Adopcia #Pestun #Rozvod #Manzelia #Rodina #Deti #Vysporiadanie
    kontaktujte nás Facebook
photo by shutterstock

Najčastejšie poskytovanou službou na poli rodinného práva v našej kancelárii je zastupovanie v rozvodovom konaní. Zastupujeme ženy (manželky) rovnako často ako mužov(manželov). Príprave pred samotným rozvodovým konaním venujeme veľkú pozornosť. Práve toto štádium a citlivé vedenie môže fatálne ovplyvniť vzťahy v rozpadajúcej sa rodine pre celé ďalšie „porozvodové“ obdobie. S rozvodom vždy riešime aj zverenie detí do výchovy jedného z rodičov, prípadne striedavú starostlivosť, výživné, atď….

Následne asistujeme a zastupujeme rozvedených manželov pri majetkovom vyporiadaní (BSM).

Čo sa týka spoločného majetku manželov (BSM) v praxi nastávajú dve situácie. Toto sa vyporiadáva až po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode. Tu prichádzajú do úvahy ako spôsob – uzavretie dohody medzi rozvedenými manželmi, alebo v prípade, ak to nie je možné, rozhoduje na návrh jedného z bývalých manželov súd. V druhom prípade prichádzajú manželia počas trvania ich manželstva s požiadavkou na rozdelenie a vyporiadanie ich spoločného majetku rozhodnutím súdu, avšak za splnenia určitých zákonných predpokladov.

Práve pri rozvodovom konaní sa často dostávame do pozície mediátora a v prípade úspechu minimálne v podobe pokojného mimosúdneho dojednania nám práve toto poskytuje najväčšiu satisfakciu.

Otázky a odpovede

Pevné rozhodnutie a pevné nervy. Čo sa týka dokumentov – kópiu sobášneho listu, potvrdenie o poslednom spoločnom bydlisku manželov, rodné listy detí a ideálne aj potvrdenie o príjme za posledných 10 mesiacov oboch manželov.

Nie, nemusí. Za súčasnej právnej úpravy súdy nemajú povinnosť tak, ako tomu bolo v minulosti viesť k obnove manželstva. Ak teda jeden z manželov na rozvode trvá a zároveň sú splnené všetky zákonné predpoklady, obvykle takéto manželstvo býva rozvedené na prvom pojednávaní. Zvlášť ak je manželstvo bezdetné.

Spoločný majetok manželov (BSM) je možné vyporiadavať až po tom, ako je manželstvo právoplatne rozvedené. Tieto dve veci nie je možné spájať. Jediná možnosť rozdelenia BSM pred rozvodom, je možnosť BSM  rozdeliť na návrh toho manžela, ktorý nepodniká, aj to len v prípade ak je druhý manžel podnikateľ (SZČO).

Počas manželstva sme kompletne prerobili a nadstavili rodinný dom, ktorý manžel dostal pred manželstvom. Sme po rozvode a on tvrdí, že nemám nárok na nič, lebo dom dostal on. Je tomu tak?

Manžel nemá pravdu, ako manželka máte nárok na polovicu hodnoty predstavujúcu mieru zhodnotenia nehnuteľnosti bez ohľadu na to, že na liste vlastníctva je ako jediný vlastník uvedený manžel.  V prípade, ak s týmto nesúhlasí je možné sa obrátiť na súd.

Pevné rozhodnutie a pevné nervy. Čo sa týka dokumentov – kópiu sobášneho listu, potvrdenie o poslednom spoločnom bydlisku manželov, rodné listy detí a ideálne aj potvrdenie o príjme za posledných 10 mesiacov oboch manželov.

Nie, nemusí. Za súčasnej právnej úpravy súdy nemajú povinnosť tak, ako tomu bolo v minulosti viesť k obnove manželstva. Ak teda jeden z manželov na rozvode trvá a zároveň sú splnené všetky zákonné predpoklady, obvykle takéto manželstvo býva rozvedené na prvom pojednávaní. Zvlášť ak je manželstvo bezdetné.

Spoločný majetok manželov (BSM) je možné vyporiadavať až po tom, ako je manželstvo právoplatne rozvedené. Tieto dve veci nie je možné spájať. Jediná možnosť rozdelenia BSM pred rozvodom, je možnosť BSM  rozdeliť na návrh toho manžela, ktorý nepodniká, aj to len v prípade ak je druhý manžel podnikateľ (SZČO).

Počas manželstva sme kompletne prerobili a nadstavili rodinný dom, ktorý manžel dostal pred manželstvom. Sme po rozvode a on tvrdí, že nemám nárok na nič, lebo dom dostal on. Je tomu tak?

Manžel nemá pravdu, ako manželka máte nárok na polovicu hodnoty predstavujúcu mieru zhodnotenia nehnuteľnosti bez ohľadu na to, že na liste vlastníctva je ako jediný vlastník uvedený manžel.  V prípade, ak s týmto nesúhlasí je možné sa obrátiť na súd.

Je možné vydediť dieťa formou spísania závetu?

Závet je možné kedykoľvek zrušiť, tzv. odvolať. Často krát sa ale v praxi stretávame s požiadavkou prepisu majetku ešte za života rodiča. V tomto prípade dochádza de facto k definitívnemu vydedeniu, najmä ak sa majetok prevedie kúpnou zmluvou.

Má môj sused právo brániť mi v používaní studne, ktorú pred 20 rokmi postavil môj otec so súhlasom MNV a od tohto času bola táto užívaná našou rodinou ?

Váš sused nemá právo Vám brániť v užívaní studne. V prípade, že Vám upiera právo čerpať vodu zo studne, hoci je táto postavená na jeho pozemku, môžete sa svojich práv domáhať cestou súdu – podaním žaloby.

Pri prechádzke lesom ma pohrýzol pes okoloidúceho, ranu mi zašili (mal som 6 stehov) a chodil som týždeň na preväz , mám možnosť sa domáhať voči majiteľovi psa môjho ušlého zárobku?

Áno, máte sa právo domáhať náhrady škody, ktorá Vám vznikla v dôsledku uhryznutia psom.

Domov mi prišiel rozkaz, že som spáchal priestupok, pričom som nikde k danej veci ani nebol ani vypočutý, môžem sa voči tomuto nejako brániť?

Áno, v lehote 15 dní od doručenia rozkazu máte možnosť podať tzv. odpor voči rozkazu, na základe ktorého ste boli uznaný vinným z priestupku.

 

Sused mi z môjho dvora ukradol fúrik, môžem voči nemu podať trestné oznámenie?

Podať trestné oznámenie voči nemu môžete, avšak vzhľadom k tomu, že s vysokou pravdepodobnosťou ukradnutý fúrik nebude mať hodnotu vyššiu ako 266 EUR, osoba, ktorá Vám fúrik ukradla sa dopustila priestupku a nie trestného činu.

Máte ďalšie otázky?

Napíšte nám a dohodnite si termín stretnutia v našej kancelárií

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie používateľské prostredie. Zistiť aké cookies používame a ako ich môžete vypnúť a zapnúť nájdete v nastavení cookies.

Privacy Settings saved!
Prehľad ochrany osobných údajov

Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie používateľské prostredie. Informácie o súboroch cookies sú uložené vo vašom prehliadači a vykonávajú funkcie, ako napríklad rozpoznanie vás pri návrate na našu webovú stránku a pomáhajú nášmu tímu pochopiť, ktoré časti webových stránok považujete za najzaujímavejšie a najužitočnejšie.

Môžete upraviť všetky nastavenia súborov cookies tak, že prejdete na záložky na ľavej strane.


Nevyhnutné cookies by mali byť povolené vždy, aby stránka fungovala korektne a aby ste si mohli uložiť preferencie pre nastavenia cookies.

Decline all Services
Povoliť všetky